שום משולש תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Allium neapolitanum