זוזימה מדברית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Zosima absinthiifolia