מרווה מלבינה תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Salvia samuelssonii