לחך כרתי תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Plantago cretica