לועית ארוכת גביע © Photo: Yehuda Marta  
 
Misopates calycinum