מנתור מחוספס תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Matthiola aspera