מנתור מחוספס תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Matthiola aspera