אוג הבורסקאים , 11-2016 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Bar-Nir  
 
Rhus coriaria