ביקיה תרבותית תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Vicia sativa