עפעפית רבת-פרחים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Kickxia floribunda