מרמר הנגב תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Marrubium alyssum