עפעפית רבת-פרחים תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Kickxia floribunda