פשתה צרת-עלים © Photo: Yehuda Marta  
 
Linum bienne