פרג תרבותי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Papaver somniferum