עצבונית החורש תמונה הבאה  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Ruscus aculeatus