כוכבית מצויה תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Stellaria media