חד-שפה מזרחי תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Ajuga orientalis