חד-שפה מזרחי יער אודם , 4-2014 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Ajuga orientalis