דלעת-נחש מצויה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Bryonia cretica