ולריינה איטלקית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Valeriana dioscoridis