אוג הבורסקאים שמורת המסרק, ספטמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Rhus coriaria