אגמון הכדורים תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Scirpoides holoschoenus