רותם המדבר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Zvika Avni  
 
Retama raetam