נרקיס מצוי תמונה הבאה  © Photo: Zvika Avni  
 
Narcissus tazetta