ורוניקת המים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Veronica anagallis-aquatica