ורוניקת המים תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Veronica anagallis-aquatica