פרע מסולסל שדות גימזו תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Hypericum triquetrifolium