מוריקה מבריקה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Moricandia nitens