סביון יפו תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Senecio joppensis