חלמונית זעירה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sternbergia colchiciflora