סתוונית התשבץ תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avner Avraham  
 
Colchicum feinbruniae