מאירית קיצרת-עלים תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Maireana brevifolia