עוקץ-עקרב שרוע תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Heliotropium supinum