מאירית קיצרת-עלים תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Maireana brevifolia