נורית ירושלים תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Ranunculus millefolius