לחך מלבין תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Plantago albicans