חטמית הגליל תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Alcea galilaea