דמיה לבידה תמונה הבאה  © Photo: Zvika Avni  
 
Pergularia tomentosa