קערורית נאדית תמונה קודמת  © Photo: Ohad Shiftan  
 
Scutellaria utriculata