שוש קוצני תמונה הבאה  © Photo: Avner Cohen  
 
Glycyrrhiza echinata