מעוג אפיל תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Lavatera trimestris