מרקולית מצויה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Mercurialis annua