מרגנית השדה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Anagallis arvensis