שעורת הבולבוסין תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Hordeum bulbosum