יקינתון מזרחי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Hyacinthus orientalis