בן-סחלב צריפי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Anacamptis pyramidalis