חרחבינה מכחילה תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Eryngium creticum