פיגם מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Ruta chalepensis