אתרוג תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Avraham Plotnitzky  
 
Citrus  medica