חצב מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת   
 
Drimia  aphylla